Dr. Cenk Demirdöver - Plastik Cerrahi

YAYINLARI

Dr. Cenk DEMİRDÖVER’in 27 tanesi uluslararası dergilerde olmak üzere toplam

44 yayını; 46 tanesi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş toplam

214 tane poster ve serbest bildirisi bulunmaktadır.

Leave a Reply